Am Heneiddio'n Dda yng Nghymru

Mae Heneiddio'n Dda yng Nghymru yn rhaglen genedlaethol sy’n cael ei chynnal gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Mae'n dwyn ynghyd unigolion a chymunedau gyda sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i ddatblygu a hyrwyddo ffyrdd arloesol ac ymarferol i wneud Cymru yn le da i bawb heneiddio.

Beth mae Heneiddio'n Dda yng Nghymru am ei gyflawni?

Beth mae Rhaglen Heneiddio'n Dda yng Nghymru yn ei wneud?

  • Rhwydweithiau: mae rhwydwaith o gannoedd o unigolion a sefydliadau wedi cael ei sefydlu i rannu syniadau a chydweithio - a mae mwy yn ymuno bob dydd
  • Mynediad at arfer da: bydd gwefan Heneiddio'n Dda yng Nghymru yn cynnwys arfer da ledled Cymru, Prydain, Ewrop a’r byd
  • Dod â phobl at ei gilydd: trefnir cynadleddau, gweithdai a sesiynau hyfforddi led led Cymru
  • Gwneud i newid ddigwydd: cefnogir y Rhaglen gan Lywodraeth Cymru, sefydliadau cenedlaethol allweddol a’r Awdurdodau Lleol i gyd
  • Cysylltiadau Ewropeaidd: mae’r Rhaglen yn datblygu cysylltiadau gyda phartneriaid Ewropeaidd


Ein polisΪau a’n gweithdrefnau

Hysbysiad Preifatrwydd a Cwcis Heneiddio’ Dda yng Nghymru.

Mae Heneiddio'n Dda yng Nghymru yn cael ei chynnal gan swyddfa’r Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ac felly mae’n ddilyn polisΪau a gweithdrefnau swyddfa’r Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, fel sydd a’u ddiffinio o dan Ddeddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006.

Gallech darganfod yr holl manylion o polisΪau a gweithdrefnau’r Comisiynydd yma.