Canolfan adnoddau

Astudiaethau Achos ynghylch Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Oed

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth am enghreifftiau o’r gwaith gwych sy'n digwydd mewn cymunedau i fod yn fwy ystyriol o oedran. Cewch syniadau, ysbrydoliaeth a manylion cysylltu i helpu i’ch cefnogi chi yn eich gwaith eich hun.

A ydych yn gwybod am brosiect neu gynllun yr ydych yn meddwl y dylem sôn amdano? Rhowch wybod inni.

Astudiaethau achos ystyriol o oedran

 • AWS: Arts4Wellbeing (cwm)

  Arts4Wellbeing

  Mae Bill, Chrissie, Christine a Honor yn gwirfoddoli gydag Arts4Wellbeing. Mae Arts4Wellbeing yn trefnu grwpiau a gweithgareddau er mwyn dod â phobl at ei gilydd drwy gelfyddyd a chreadigrwydd, ac mae’r cyfan yn cael ei gydlynu gan Mike a Sara.

  Lawrlwytho

 • AWS: Gaynor (cym)

  Gaynor: COPA (Cynghrair Pobl Hŷn Cymru)

  Gaynor yw cadeirydd COPA (Cynghrair Pobl Hŷn Cymru), mae’n aelod o Fforwm 50+ Sir Benfro ac yn wirfoddolwr gweithgar yn ei chymuned.

  Lawrlwytho

 • AWS: Solva Care (cym)

  Gill & Maureen: Solva Care

  Mae Gill a Maureen yn gwirfoddoli gyda Solva Care, prosiect cymunedol sydd wedi ei sefydlu gan Gyngor Cymuned Solfach er mwyn darparu cymorth a helpu i’r rhai sydd ei angen yn lleol.

  Lawrlwytho

 • AWS: Gwanwyn club (cym)

  Gwanwyn glwb

  Mae Alan, Carol, Kate a Julia yn aelodau o glwb celf Gwanwyn yn Aberystwyth, sy’n cael ei gydlynu gan Martine. Ysbrydolwyd y clwb gan weithgareddau’r ŵyl Wanwyn flynyddol a drefnir gan Age Cymru, sy’n dathlu creadigrwydd pobl hŷn.

  Download

 • AWS: Moorland Community Centre (cym)

  Jeanette, Linette & Ray: Nghanolfan Gymunedol Moorland

  Mae Jeanette, Linette a Ray yn gwirfoddoli yng Nghanolfan Gymunedol Moorland yn Splott, sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau i bobl hŷn.

  Lawrlwytho

 • AWS: Prestatyn Artisans Collective (cym)

  Pete & Steve: Prestatyn Artisans Collective

  Mae Pete a Steve yn gwirfoddoli gyda Prestatyn Artisans Collective, canolfan gelf a chrefft sydd wedi ei lleoli yn yr Hen Lyfrgell, Prestatyn sy’n cefnogi ystod o weithgareddau a grwpiau cymunedol.

  Lawrlwytho

 • AWS: Shabir (cym)

  Shabir: Gysylltydd Cymunedau

  Mae Shabir yn Gysylltydd Cymunedau sy’n gweithio i Gyngor Dinas Casnewydd, sy’n canolbwyntio ar gymunedau BME (Du a Lleiafrifoedd Ethnig). Mae’r Cysylltwyr yn rhoi cymorth i bobl hŷn gynnal cysylltiad â gweithgareddau, grwpiau a chlybiau lleol.

  Lawrlwytho

 • AWS: Sharon (cym)

  Sharon: Amgueddfa Cymru

  Sharon yw Rheolwr Dysgu, Cyfranogi a Dehongli Amgueddfa Cymru, ac mae wedi bod yn arwain y gwaith o sicrhau bod ein Hamgueddfeydd Cenedlaethol yn fwy oed gyfeillgar.

  Lawrlwytho

 • Age-Friendly city indicator pilot final report: Fishguard & Goodwick (cym)

  Astudiaeth Beilot ynghylch Dangosyddion Dinasoedd sy’n Gyfeillgar i Oed – Adroddiad Terfynol: Abergwaun ac Wdig

  Adroddiad am brosiect a gynhaliwyd gan Heneiddio’n Dda yng Nghymru mewn cydweithrediad â Sefydliad Iechyd y Byd i dreialu ystod o ddangosyddion i fesur pa mor gyfeillgar i oed yw ardal.

  Lawrlwytho

 • Silver hoodies - video (cym)

  Ffilm sy’n dangos grym cadarnhaol gweithio i bontio'r cenedlaethau. Prosiect ar y cyd gan Gartrefi Cymoedd Merthyr and Literature Wales*.

 • Everyone’s future – video (cym)

  Uchafbwyntiau o brosiect pontio’r cenedlaethau Dyfodol Pawb a gynhaliwyd gan Vibe Creative yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg*.

 • Solva care – video (cym)

  Sut mae Solfach yn Sir Benfro yn gweithio i ddod yn fwy ystyriol o oedran mewn ymateb i’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant*.

 • What makes co-production different from participation – video (cym)

  Ffilm fer gan y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth (SCIE) ar weithredu cydgynhyrchu*.

*Ar gael yn Saesneg yn unig