Canolfan Adnoddau

Astudiaethau Achos o Gymunedau Cefnogol i Bobl â Dementia

Ar y dudalen hon fe welwch astudiaethau achos o ychydig o’r gwaith gwych sy’n mynd rhagddo mewn cymunedau i gefnogi pobl sy’n byw â dementia a’r rheini sy’n gofalu amdanynt. Ceir yma syniadau, ysbrydoliaeth a manylion cysylltu i’ch helpu yn eich gwaith eich hun.

A ydych chi’n gwybod am brosiect neu gynllun y dylem roi sylw iddo? Rhowch wybod inni.

Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia

 • AWS: Emma (cym)

  Emma: Dementia GO

  Emma Quaeck yw Rheolwr Prosiect Dementia GO, cynllun gweithgareddau corfforol a chymorth i bobl sy’n byw â dementia a’u gofalwyr. Mae hi hefyd yn Hyrwyddwr Cyfeillion Dementia ac yn Gadeirydd Cymunedau Dementia Gyfeillgar Porthmadog.

  Lawrlwytho

 • AWS: Lisa (cym)

  Lisa: Dementia a Dychymyg

  Mae Lisa yn artist proffesiynol sy’n byw yng Ngogledd Cymru. Mae Lisa wedi cydweithio a phobl sy’n byw â dementia fel rhan o brosiect Dementia a Dychymyg.

  Download

 • AWS: Prestatyn Artisans Collective (cym)

  Pete & Steve: Prestatyn Artisans Collective

  Mae Pete a Steve yn gwirfoddoli gyda Prestatyn Artisans Collective, canolfan gelf a chrefft sydd wedi ei lleoli yn yr Hen Lyfrgell, Prestatyn sy’n cefnogi ystod o weithgareddau a grwpiau cymunedol.

  Lawrlwytho

 • AWS: Rhiannon (cym)

  Rhiannon: Cymuned Dementia Gyfeillgar Aberhonddu

  Mae Rhiannon yn un o sylfaenwyr Cymuned Dementia Gyfeillgar Aberhonddu a Dementia Matters ym Mhowys.

  Lawrlwytho

 • AWS: Sharon (cym)

  Sharon: Amgueddfa Cymru

  Sharon yw Rheolwr Dysgu, Cyfranogi a Dehongli Amgueddfa Cymru, ac mae wedi bod yn arwain y gwaith o sicrhau bod ein Hamgueddfeydd Cenedlaethol yn fwy oed gyfeillgar.

  Lawrlwytho

 • AWS: Stuart (cym)

  Stuart: Clwb Pêl-droed Wrecsam

  Mae Stuart yn aelod o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Pêl-droed Wrecsam, ac mae wedi bod yn rhan allweddol o’r gwaith o sicrhau bod y clwb yn lleoliad sy’n Ddementia Gyfeillgar.

  Lawrlwytho

 • AWS: Teresa (cym)

  Teresa: Wyneb Cyfeillgar

  Mae Teresa yn ymgyrchu dros hawliau pobl sy’n byw â dementia. Ynghyd â ffrind iddi, mae hi wedi sefydlu “A Friendly Face”, cynllun cymorth cymheiriaid ar gyfer pobl yn Sir y Fflint sydd wedi cael eu diagnosio â dementia.

  Lawrlwytho

 • Brecon Dementia Friendly Community - video (cym)

  Ffilm fer i’ch ysbrydoli am sut mae Aberhonddu a’r Gelli yn gweithio gyda’i gilydd i ddod yn gymuned gyfeillgar i bobl â dementia. Fe’i cynhyrchwyd gan Communications PCC*.

 • North Wales dementia meet-up - video (cym)

  Fideo gwych o ddigwyddiad yn dangos pobl sy’n byw â dementia yn cymryd rhan ac yn ymgysylltu yn wirioneddol, gan roi llais iddyn nhw ar y materion sydd o bwys iddyn nhw. Cynhyrchwyd gan Fran O'Hara*.

 • Eloquent brain - video (cym)

  Prosiect celf sy’n pontio’r cenedlaethau gyda phobl â dementia yn cymryd rhan ac wedi’i drefnu gan Lisa Carter fel rhan o’r Prosiect Dementia a’r Dychymyg*.

 • Intergenerational arts and dementia - video (cym)

  Prosiect sy’n cael ei redeg fel rhan o Gymuned Gyfeillgar i Ddementia Aberhonddu a oedd yn defnyddio’r celfyddydau ar gyfer prosiect sy’n pontio’r cenedlaethau gan weithio gyda phobl sy’n byw â dementia*.

 • Llanfaes Primary School in Brecon - video (cym)

  Sut mae Ysgol Gynradd Llanfaes yn Aberhonddu yn cyfrannu at y gwaith o wneud Aberhonddu a’r Gelli yn gyfeillgar i bobl â dementia. Ffilm wedi’i chynhyrchu gan Communications PCC*.

 • Music & memories – video (cym)

  Prosiect sy'n cael ei gynnal fel rhan o Gymuned Ystyriol o Ddementia Aberhonddu sy'n archwilio grym cadarnhaol cerddoriaeth a chanu.

 • Dementia Cafés (cym)

  Caffis Dementia

  Caffis Dementia yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Powys a Wrecsam.

  Lawrlwytho

 • Dementia RED (cym)

  RED (Parch, Empathi, Urddas) Dementia

  Mannau cyswllt a gwybodaeth am ddementia mewn meddygfeydd meddygon teulu yng Ngogledd Sir Ddinbych.

  Lawrlwytho

 • GP Pathfinder Project (cym)

  Prosiect Braenaru meddygon teulu

  Llwybr gofal i bobl sy’n byw â dementia sy’n cael ei ddatblygu yn Sir Gaerfyrddin.

  Lawrlwytho

 • Llys Jasmine extra care facility (cym)

  Cyfleuster gofal ychwanegol Llys Jasmine

  Prosiect tai yn Sir y Fflint sy’n cynnig fflatiau wedi’u dylunio ar gyfer pobl sy’n byw â dementia.

  Lawrlwytho

 • Lost in Art project (cym)

  Ar goll mewn Celfyddyd

  Prosiect celf gweledol i bobl sy’n byw â dementia a’u teuluoedd yn Sir Ddinbych.

  Lawrlwytho

 • Musical memories (cym)

  Côr Musical Memories

  Grŵp yn Abertawe sy’n defnyddio pŵer caneuon i helpu pobl â dementia a’u gofalwyr.

  Lawrlwytho

 • Swansea Dementia Supportive Community Gala Concert (cym)

  Cyngerdd Gala Abertawe fel Cymuned Gefnogol i Bobl â Dementia

  Cyngerdd gala a gynhelir yn Abertawe i gydnabod y ddinas sy’n gweithio i fod yn gyfeillgar i bobl â dementia.

  Lawrlwytho

 • Creating a dementia friendly York (cym)

  Creu dinas Efrog sy’n gyfeillgar i ddementia

  Adroddiad gan Sefydliad Joseph Rowntree ar ei brosiect Dementia Without Walls yn Efrog, ynghyd â chanllawiau defnyddiol ar sefydlu cymuned sy’n cefnogi pobl â dementia.*

  Lawrlwytho

*Ar gael yn Saesneg yn unig