Canolfan adnoddau

Astudiaethau Achos ynghylch Atal Cwympiadau

Ar y dudalen hon, byddwch yn dod i wybod mwy am y gwaith gwych sy’n digwydd mewn cymunedau i leihau’r nifer o gwympiadau ymysg pobl hŷn. Cewch syniadau, ysbrydoliaeth a manylion cyswllt er mwyn eich cefnogi yn eich gwaith.

A ydych yn gwybod am brosiect neu gynllun yr ydych yn meddwl y dylem sôn amdano? Rhowch wybod inni.

Astudiaethau Achos ynglŷn ag Atal Cwympiadau

 • Staying on your feet (cym)

  Aros ar fy Nhraed - Atal Cwympiadau: Canllaw Ymarfer Gorau ar gyfer Cartrefi Gofal yng Nghymru

  Casgliad o arferion da yn dai gofal a gynhyrchir gan My Home Life Cymru ac Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia

  Download

 • AWS: Elderfit (cym)

  Ann: Elderfit

  Mae Ann yn cymryd rhan mewn dosbarthiadau a drefnir gan Elderfit, sy’n canolbwyntio ar gryfder a chydbwysedd er mwyn lleihau’r risg o godymu.

  Lawrlwytho

 • AWS: Carole & Sheila (cym)

  Carole & Sheila: Tai Chi

  Mae Carole a Sheila yn ffrindiau sy’n cymryd rhan mewn dosbarthiadau Tai Chi sy’n cael eu cynnal gan Age Cymru.

  Lawrlwytho

 • AWS: Emma (cym)

  Emma: Dementia GO

  Emma Quaeck yw Rheolwr Prosiect Dementia GO, cynllun gweithgareddau corfforol a chymorth i bobl sy’n byw â dementia a’u gofalwyr. Mae hi hefyd yn Hyrwyddwr Cyfeillion Dementia ac yn Gadeirydd Cymunedau Dementia Gyfeillgar Porthmadog.

  Lawrlwytho

 • AWS: Moorland Community Centre (cym)

  Jeanette, Linette & Ray: Nghanolfan Gymunedol Moorland

  Mae Jeanette, Linette a Ray yn gwirfoddoli yng Nghanolfan Gymunedol Moorland yn Splott, sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau i bobl hŷn.

  Lawrlwytho

 • Cardiff & Vale UHB: Otago classes - video (cym)

  Lleisiau pobl hŷn lle mae’u bywydau wedi gwella ar ôl cymryd rhan mewn dosbarthiadau cryfder a chydbwysedd sy’n cael eu rhedeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro*.

 • Elderfit - video (cym)

  Buddion dosbarthiadau atal cwympiadau gan grŵp sy’n cael ei redeg gan Gwmni Buddiannau Cymunedol Elderfit. Fideo gan Red Café*.

*Ar gael yn Saesneg yn unig