Canolfan Adnoddau

Astudiaethau Achos ynghylch Dysgu a Chyflogaeth

Ar y dudalen hon, byddwch yn gweld astudiaethau achos o ychydig o’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud gan gyflogwyr, gweithwyr, awdurdodau lleol a chymunedau er mwyn gwella cyfleoedd pobl hŷn i ddysgu, gwirfoddoli a gweithio. Cewch syniadau, ysbrydoliaeth a manylion cyswllt er mwyn eich cefnogi chi yn eich gwaith eich hun.

AA ydych chi’n gwybod am brosiect neu gynllun y dylem ni dynnu sylw ato? Rhowch wybod inni os gwelwch yn dda.

Astudiaethau achos ynglŷn â chyflogaeth

 • The Age of Investment: Clive Green's story - video (cym)

  Hanes Clive Green, sydd wedi ailhyfforddi i fod yn drydanwr cymwysedig. Wedi’i gynhyrchu fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru Porth Sgiliau i Oedolion scheme.

 • The Age of Investment: Gwladys Ann Jones’ story - video (cym)

  Hanes Gwladys Ann Jones, a wnaeth ailhyfforddi i ddod yn ofalwr proffesiynol. Lluniwyd fel rhan o gynllun y Porth Sgiliau i Oedolion Llywodraeth Cymru.

Astudiaethau achos ynglŷn â dysgu

 • AWS: Squirrel's Nest (cym)

  Alan, Don & Walter: Squirrel's Nest

  Mae Alan, Don a Walter yn aelodau o Squirrel’s Nest, sef Men’s Shed yn Nhondu, Pen-y-bont ar Ogwr.

  Lawrlwytho

 • AWS: Flintshire U3A (cym)

  Flintshire U3A

  Mae Carole, Chris, Stuart, Elizabeth a Linda yn aelodau o U3A (Prifysgol y Drydedd Oes) Sir y Fflint, sy’n grŵp dysgu gwirfoddol sy’n seiliedig ar egwyddor dysgu am bleser. Maent yn cynnal amryw o weithgareddau yn seiliedig ar ddysgu a rhannu sgiliau ymysg aelodau.

  Lawrlwytho

 • AWS: Grandfest (cym)

  John: GrandFest

  Mae John yn byw ym Maesteg, ac ers 2016 bu’n gadeirydd y Men’s Shed lleol, gan weithio i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd ymysg dynion yn lleol.

  Lawrlwytho

 • AWS: Gwanwyn club (cym)

  Gwanwyn glwb

  Mae Alan, Carol, Kate a Julia yn aelodau o glwb celf Gwanwyn yn Aberystwyth, sy’n cael ei gydlynu gan Martine. Ysbrydolwyd y clwb gan weithgareddau’r ŵyl Wanwyn flynyddol a drefnir gan Age Cymru, sy’n dathlu creadigrwydd pobl hŷn.

  Download

 • AWS: Prestatyn Artisans Collective (cym)

  Pete & Steve: Prestatyn Artisans Collective

  Mae Pete a Steve yn gwirfoddoli gyda Prestatyn Artisans Collective, canolfan gelf a chrefft sydd wedi ei lleoli yn yr Hen Lyfrgell, Prestatyn sy’n cefnogi ystod o weithgareddau a grwpiau cymunedol.

  Lawrlwytho

 • Grandfest 2016 - video (cym)

  Ffilm fer wych gan y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol ar Grandfest, gŵyl y maen nhw’n ei chynnal i ddathlu a rhannu sgiliau pobl hŷn*.

 • What is the U3A - video (cym)

  Ffilm fer gan P3O (Prifysgol y Drydedd Oes) ynglŷn â beth yw clybiau P3O, a rhai o’r gweithgareddau y maen nhw’n gysylltiedig â nhw*..

 • U3A: From French to DIY - video (cym)

  Fideo yn dangos ychydig yn unig o’r dysgu a’r gweithgareddau sy’n digwydd mewn grwpiau P3O*.

*Ar gael yn Saesneg yn unig