Cynlluniau Lleol ar gyfer Heneiddio’n Dda

Mae pob Awdurdod Lleol* yng Nghymru wedi cynhyrchu cynllun lleol ar gyfer Heneiddio’n Dda, sy’n rhoi manylion o’r camau gweithredu y maen nhw’n eu cymryd er mwyn cyfrannu at nodau Heneiddio’n Dda yng Nghymru.

Isod gallwch weld dolenni ar gyfer yr holl gynlluniau Heneiddio’n Dda lleol sydd wedi cael eu cyhoeddi ar-lein. Lle nad yw’r cynlluniau ar gael ar-lein hyd yma, rydym ni wedi darparu dolen i wefan y Cyngor perthnasol.

*Mae Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf wedi cynhyrchu cynllun ar y cyd.