Yn ôl i'r Holl Newyddion

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Cynllun Gweithredu Cyfnod Dau

13.10.16

Ers ei lansio’n swyddogol ym mis Hydref 2014, mae Rhaglen Bum Mlynedd Heneiddio’n Dda yng Nghymru eisoes wedi cyflawni llawer. Bydd Cam Dau Heneiddio’n Dda yn adeiladu ar y llwyddiant hwn, a hefyd ar ymrwymiad partneriaid lleol a chenedlaethol ledled Cymru, i gyflawni mwy fyth ar ran pobl hŷn. Bydd partneriaid newydd yn ymuno â Rhaglen sydd wedi’i ailstrwythuro, gyda mwy fyth o bwyslais ar ganlyniadau sy’n cyflawni’r effaith fwyaf i unigolion a chymunedau ledled Cymru.

Lawrlwytho