Yn ôl i'r Holl Newyddion

Adroddiad ar Gynnydd Cam Dau'r Cynllun Gweithredu - Diweddariad Mehefin 2017

16.6.17

Ers ei lansio’n swyddogol ym mis Hydref 2014, mae Rhaglen Bum Mlynedd Heneiddio’n Dda yng Nghymru eisoes wedi cyflawni llawer. Bydd Cam Dau Heneiddio’n Dda yn adeiladu ar y llwyddiant hwn, a hefyd ar ymrwymiad partneriaid lleol a chenedlaethol ledled Cymru, i gyflawni mwy fyth ar ran pobl hŷn. Bydd partneriaid newydd yn ymuno â Rhaglen sydd wedi’i ailstrwythuro, gyda mwy fyth o bwyslais ar ganlyniadau sy’n cyflawni’r effaith fwyaf i unigolion a chymunedau ledled Cymru.

Lawrlwytho’r adroddiad Gynnydd Mehefin 2017

Lawrlwytho’r diweddariad o’r Cynllun Gweithredu Cyfnod Dau