Yn ôl i'r Holl Newyddion

Adroddiad Cynnydd: Hydref 2014 - Mai 2018

21.5.18

Adroddiad yn amlygu rhai o’r pethau y mae Rhaglen Heneiddio'n Dda yng Nghymru wedi’u cyflawni ers ei lansio ym mis Hydref 2014 tan fis Mai 2018.

Mae’r adroddiad yn cynnwys meddyliau a myfyrdodau Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a chadeirydd Heneiddio'n Dda yng Nghymru, y bydd ei chyfnod yn y swydd yn dod i ben ym mis Mehefin 2018.

Download here