Gweld yr astudiaethau achos

Canolfan Adnoddau ynghylch Cymunedau sy’n Cefnogi Pobl â Dementia

Ar y dudalen hon byddwch yn dod o hyd i ganllawiau a theclynnau defnyddiol i’ch cynorthwyo i wneud eich cymuned yn fwy cyfeillgar i ddementia, ynghyd â dolenni i wefannau a sefydliadau i’ch helpu chi yn eich gwaith.

Gwneud eich cymuned yn gyfeillgar i ddementia

 • Pocket guide to being dementia supportive (cym)

  Canllaw cryno ar gyfer cefnogi pobl â dementia

  Canllaw ymarferol ar sut y gallwch cefnogi pobl sy’n byw gyda dementia yn well ble dych chi’n byw a gweithio.

  Lawrlwytho

  Gwrando (sain – mp3)

 • Small changes make a dementia friendly community - video (cym)

  Ffilm fer gan Y Gymdeithas Alzheimer am y modd y gall newidiadau bychain wneud gwahaniaeth mawr ym mywydau pob dydd pobl sy'n byw gyda dementia*.

 • Involving people with dementia in creating dementia-friendly communities (cym)

  Cynnwys pobl â dementia wrth greu cymunedau cyfeillgar i ddementia

  Canllawiau ymarferol gan DEEP (y Prosiect Ymgysylltu a Grymuso Dementia) ynglŷn â chynnwys pobl sy’n byw â dementia wrth greu cymunedau cyfeillgar i ddementia.*

  Lawrlwytho

 • 5 Things you should know about dementia (cym)

  5 peth y dylech chi wybod am ddementia

  Ffeithiau allweddol ynglŷn â dementia gan Y Gymdeithas Alzheimer mewn llyfryn hawdd i’w ddarllen.

  Download

 • Ideas on actions to make your community more dementia friendly (cym)

  Syniadau am gamau gweithredu i wneud eich cymuned yn fwy cyfeillgar i ddementia

  Rhestr ddefnyddiol o awgrymiadau i grwpiau sy’n bwriadu gwneud eu cymunedau’n fwy cyfeillgar i ddementia, gan Dementia Action Alliance*.

  Lawrlwytho

 • Dementia and sensory challenges (cym)

  Dementia a Heriau i'r Synhwyrau

  Arweiniad i rai o'r heriau i'r synhwyrau sy'n wynebu pobl sy'n byw gyda dementia, ac awgrymiadau ar ffyrdd i'w goresgyn, wedi'i gyhoeddi gan Life Changes Trust*.

  Lawrlwytho

 • Dementia words matter: Guidelines on language about dementia (cym)

  Dementia words matter

  Argymhellion gan DEEP (Prosiect Ymgysylltu a Grymuso yng nghyswllt Dementia; the Dementia Engagement and Empowerment Project) ar yr iaith yr argymhellir ei defnyddio wrth drafod dementia*.

  Lawrlwytho

Canllawiau ar gyfer busnesau a sefydliadau

 • Becoming a dementia-friendly retailer: a practical guide (cym)

  Dod yn fanwerthwyr cyfeillgar i ddementia: Canllawiau ymarferol

  Canllawiau cyfleus ar sut y gall manwerthwyr ddod yn fwy cyfeillgar i ddementia, gan Y Gymdeithas Alzheimer*.

  Lawrlwytho

 • How to help people with dementia: A guide for customer facing staff (cym)

  Sut i helpu pobl sydd â dementia: Arweiniad i staff sy'n delio gyda chwsmeriaid

  Arweiniad syml i staff sy'n delio gyda chwsmeriaid ynglŷn â ffyrdd i ddelio â phobl sydd â dementia, gan Y Gymdeithas Alzheimer*.

  Lawrlwytho

 • Tips for employers who want to become more dementia-friendly (cym)

  Awgrymiadau ar gyfer cyflogwyr sy’n dymuno dod yn fwy cyfeillgar i ddementia

  Awgrymiadau gwych gan DEEP ar gyfer cyflogwyr sy’n dymuno dod yn fwy cyfeillgar i ddementia*.

  Lawrlwytho

 • Creating a dementia friendly workplace (cym)

  Gweithleoedd sy’n gyfeillgar i ddementia

  Canllaw ymarferol gan Gymdeithas Alzheimer’s ar gyfer cyflogwyr sy’n bwriadu gwneud eu gweithleoedd yn gyfeillgar i ddementia*.

  Lawrlwytho

 • Toolkit for small museums (cym)

  Pecyn cymorth ar gyfer amgueddfeydd bychain

  Arweinlyfr gwirioneddol ddefnyddiol sydd wedi’i anelu at amgueddfeydd bychain sy’n dymuno bod yn fwy cyfeillgar i ddementia gan Amgueddfa ac Oriel Gelf Tunbridge Wells sy’n cynnwys cyngor defnyddiol ar gyfer unrhyw sefydliad ar gyfer y cyhoedd*.

  Lawrlwytho

 • Becoming a dementia-friendly arts centre: A practical guide (cym)

  Dod yn ganolfan gelf sy’n gyfeillgar i ddementia: Arweinlyfr ymarferol

  Cyngor gwych gan y Gymdeithas Alzheimer ar gyfer canolfannau celf sy’n dymuno gwneud eu lleoliadau yn gyfeillgar i ddementia*.

  Ymweld â'r tudalen

 • Making your church dementia friendly (cym)

  Gwneud eich eglwys yn un sy’n deall dementia

  Canllaw defnyddiol gan Livability ar helpu eglwysi i ddod yn fwy hygyrch a chynhwysol i bobl sy'n byw gyda dementia a’u gofalwyr.*.

  Lawrlwytho

*Ar gael yn Saesneg yn unig