Gweld yr astudiaethau achos

Canolfan Adnoddau ynghylch Dysgu a Chyflogaeth

Yma byddwch yn dod o hyd i ganllawiau ac adnoddau defnyddiol p’un a ydych yn gyflogwr, yn weithiwr, neu’n bwriadu dysgu rhywbeth newydd ar gyfer gwaith neu bleser.

Am gweithwyr a chyflogaeth

 • People Don't Have a Best Before Date (cym)

  Nid Oes Gan Unrhyw un Ddyddiad Ar Ei Orau Cyn

  Canllaw ar gyfer cyflogwyr i gyflogi a hyfforddi gweithwyr hŷn, oddi Llywodraeth Cymru.

  Ymweld â’r wefan

  Ffeithlun

  Siart lif ar gyfer cyflogwyr

  Pecyn cyfathrebu

 • Age in the workplace: Retain, retrain, recruit (cym)

  Age in the Workplace: Retain, Retrain, Recruit

  Adroddiad gan Busnes yn y Gymuned sy'n llunio achos busnes ar gyfer creu gweithleoedd sy'n gyfeillgar i oed, gydag astudiaethau achos ac argymhellion ymarferol i gyflogwyr.*

  Lawrlwytho

 • Top ten tips for age-friendly employers (cym)

  10 awgrym defnyddiol i gyflogwyr sy'n gyfeillgar i oed

  Canllaw ymarferol gan Gowling WLG ar sut y gall cyflogwyr osgoi materion gwahaniaethu ar sail oed a bod yn fwy ymwybodol o faterion oed yn y gweithle.*

  Lawrlwytho

 • Employment opportunities for people over 50 (cym)

  Cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl dros 50 oed yng Nghymru

  Adroddiad gan Bwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

  Lawrlwytho

 • Mid-career reviews - video (cym)

  Ffilm fer llawn gwybodaeth gan NIACE am yr angen i ailfeddwl am sut yr ydym yn ystyried ein hoes weithio wrth inni fyw a gweithio’n hwy*.

 • Employer toolkit: Guidance for managers of older workers (cym)

  Employer toolkit: Guidance for managers of older workers

  Adroddiad gan yr Adran Gwaith a Phensiynau DWP ac Age Action Alliance*.

  Lawrlwytho

 • A new vision for older workers: Retain, retrain, recruit (cym)

  A new vision for older workers: Retain, retrain, recruit

  Adroddiad gan Ros Altmann CBE (Hyrwyddwr Busnes gynt y Llywodraeth ar gyfer Gweithwyr Hŷn)*.

  Lawrlwytho

 • Age immaterial: Women over 50 in the workplace (cym)

  Age immaterial: Women over 50 in the workplace

  Adroddiad gan Gynghrair yr Undebau Llafur (TUC) yn nodi’r heriau penodol y mae menywod hŷn yn y gweithlu’n eu hwynebu*.

  Lawrlwytho

 • The missing million: Illuminating the employment challenges of the over 50s (cym)

  The Missing Million: Illuminating the employment challenges of the over 50s

  Adroddiad gan BITC sy’n nodi’r heriau y mae pobl dros 50 oed sy’n gweithio neu sy’n chwilio am waith yn eu hwynebu*.

  Lawrlwytho

 • The missing million: Pathways back to employment (cym)

  The Missing Million: Pathways back into employment

  Adroddiad gan BITC sy’n nodi’r rhwystrau y mae pobl dros 50 oed sy’n chwilio am waith yn eu hwynebu*.

  Lawrlwytho

 • The missing million: Recommendations for action (cym)

  The Missing Million: Recommendations for action

  Adroddiad gan BITC sy’n cynnwys argymhellion ar gyfer cyflogwyr a’r rhai sy’n llunio polisi*.

  Lawrlwytho

Dysgu gydol oes

*Ar gael yn Saesneg yn unig